Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.silkmilk.pl

 

 1. Informacje ogólne
 2. Właścicielem sklepu internetowego silkmilk.pl jest: BC GRUPPO Sp z o.o , NIP 725-206-78-23 , REGON 101600590 , tel. 725 188 888 , email: sklep@silkmilk.pl
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Sklep internetowy silkmilk.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem serwisu internetowego silkmilk.pl, lecz w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również poprzez e-mail.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę w ciągu 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem przerw technicznych, o których informują na bieżąco stosowne komunikaty.
 6. Zamówienie jest uznane za dokonane z chwilą zastosowania przez Klienta przycisku oznaczonego: „Klikając przycisk, potwierdzasz zakup „Kupuję i płacę”.
 7. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 8. Słowniczek pojęć:

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT- osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze sklepu internetowego silkmilk.pl, polegająca na umożliwieniu mu złożenia zamówienia jednego lub kilku produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i wszystkich produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Produkty są gromadzone w koszyku na bieżąco i nie są tam przechowywane po opuszczeniu przez Klienta sklepu internetowego silkmilk.pl

PRODUKT - dostępna w sklepie internetowym silkmilk.pl rzecz będąca przedmiotem oferty sprzedaży. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym silkmilk.pl są fabrycznie nowe.

PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach sklepu internetowego silkmilk.pl, proponowane w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie ceny, bądź wyprzedaż . Przy akcjach promocyjnych nie będą dołączane dodatkowe gratisy takie jak np: woreczki, świece, opaski itp. za wyjątkiem gdy promocja będzie określona osobnym regulaminem zawierającym odrębne ustalenia co do przebiegu , czasu trwania promocji i dołączanych gratisów.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO silkmilk.pl - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez sklep internetowy silkmilk.pl na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA - platforma umożliwiająca Klientom składanie zamówień pod adresem internetowym www.silkmilk.pl

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

 

 1. Składanie zamówień i ich realizacja
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybranie przez Klienta produktu, przeniesienie go do koszyka, podanie wymaganych danych osobowych do wysyłki zamówienia oraz uiszczenie należności za wybrane produkty, jak również z tytułu kosztów przesyłki.
 3. Sklep internetowy silkmilk.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy dane klienta będą niekompletne.
 4. Sklep internetowy silkmilk.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia danych w przypadku wątpliwości co do poprawności danych osobowych lub danych do wysyłki zamówienia.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym silkmilk.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych, ponadto są pakowne w opakowanie produktowe oraz opakowanie niezbędne do realizacji przesyłki.
 6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym silkmilk.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT – po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu w zakładce z danymi kontaktowymi.
 7. Do cen zamówienia doliczane są koszty przesyłki i jej ubezpieczenie, za wyjątkiem wysyłek promocyjnych lub przyznanych upustów.
 8. Sklep internetowy silkmilk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do sklepu internetowego silkmilk.pl oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego silkmilk.pl bez podawania przyczyny. Wskazane zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 9. Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail ze stosownym potwierdzeniem.
 10. Zamówienia zostaną zrealizowane tylko w przypadku dostępności produktu w magazynie. Gdy w momencie kompletowania zamówienia zabraknie określonego produktu objętego zamówieniem Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał wówczas możliwość dokonania wyboru w następującym zakresie: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania do momentu pojawienia się brakującego produktu w magazynie, anulowanie całości zamówienia.

 

III. Płatność za zamówienie

 1. Sklep internetowy silkmilk.pl oferuje płatność przy wykorzystaniu serwisu Autopay S.A., zapłaty przelewem standardowym lub zapłatę przy odbiorze przesyłki. Automatyczna autoryzacja płatności oferowana przez Autopay S.A. umożliwia szybszą realizację przesyłki oraz pewność, iż złożone zamówienie jest opłacone. Pozwala także uniknąć kłopotów z ręcznym wyszukiwaniem wpłat za konkretne zamówienia i obsługi np. płatności częściowych. Dodatkowo operator Autopay S.A. pozwala na realizacje transakcji za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.  Aby zlecić przelew w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem konta obsługiwanego przez internet lub przy wypełniania papierowego formularza przelewu np. w oddziale banku, należy uwzględnić w tytule przelewu numer zamówienia
 2. Klienci chcący dokonać płatności w formie tradycyjnej muszą skorzystać z następujących danych do przelewu:

 

BC GRUPPO SP z o.o

mBANK

Numer konta bankowego: 53 1140 2004 0000 3302 7916 3807

w tytule: "nr-zamówienia"

 

 1. Dostawa i odbiór
 2. Wysyłka zamówienia realizowana jest w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 3. Koszty wysyłki na terenie Polski są podawane każdorazowo przy wyborze formy dostawy i kuriera.
 4. Przy niektórych akcjach promocyjnych kwota wysyłki może nie być naliczona, o czym będzie stanowił konkretny regulamin, bądź podana Klientowi informacja.
 5. Aktualne koszty przesyłki podawane są zawsze w podsumowaniu zakupów i mogą w przypadkach określonych w pkt. 3 wynosić 0 zł.
 6. W momencie wysłania do Klienta zamówienia, sklep internetowy silkmilk.pl udostępnia numer przesyłki, dzięki któremu Klient może sprawdzić na jakim jest etapie.
 7. Doręczenie przesyłki do Klienta jest zlecane zewnętrznej firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie przesyłki także w trakcie transportu.
 8. W przypadku uszkodzenia towaru z winy firmy kurierskiej będzie ona obciążona kosztami naprawy lub/i ewentualnej wymiany towaru na nowy. Koszty naprawy i/lub wymiany towaru na nowy nie obciążają w tym wypadku Klienta.
 9. Osoba odbierająca zamówienie od kuriera ma obowiązek sprawdzić w jego obecności, czy otrzymane zamówienie nie zostało uszkodzone. W momencie stwierdzenia uszkodzenia zamówienia, należy zwrócić się do kuriera o przygotowanie protokołu szkody z jednoczesną odmową przyjęcia przesyłki. O sytuacji tej należy powiadomić sklep internetowy silkmilk.pl drogą mailową: sklep@silkmilk.pl , bądź telefoniczną: 725 188 888 .
 10. Czas realizacji zamówienia jest następujący:

- przy płatności przy odbiorze liczy się od chwili złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

- przy płatności kartą płatniczą lub przelewem liczy się od momentu zaksięgowania środków za zakupiony towar na koncie bankowym do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

 1. Sklep internetowy silkmilk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z powodów od niego niezależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku wydłużenia czasu dostawy Klient dysponuje prawem do anulowania zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy, w tym także sobót.
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o podanym różnym czasie realizacji, termin dostawy będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia.
 5. W przypadku uchylania się przez Klienta od odbioru przesyłki lub nieodebrania jej bez skontaktowania się ze sklepem internetowym silkmilk.pl , Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przechowywaniem przesyłki, bądź ponownym jej doręczaniem.
 6. Wysyłka za granicę Polski

Sklep internetowy silkmilk.pl nie wysyła zakupionych produktów poza granicę Polski.

 

 1. Odstąpienie od umowy
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 2.
 3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone w następującej formie:

- pisemnie na adres: BC GRUPPO Sp z o.o  95-015 Głowno ul. Ostrołęcka 2d

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@silkmilk.pl

 

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia zamówienia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sklep internetowy silkmilk.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sklep internetowy silkmilk.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sklep internetowy silkmilk.pl zwraca płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, sklep internetowy silkmilk.pl zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z umową sprzedaży, od której odstępuje.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić produkt sklepowi internetowemu silkmilk.pl. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: BC GRUPPO Sp z o.o, 95-015 Głowno, ul. Ostrołęcka 2d. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę).
 6. Przy zakupie na fakturę, warunkiem zwrotu należności jest odesłanie produktów, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z 14 - dniowego prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. A zatem produkt zwracany musi być kompletny, nieuszkodzony i nieużywany, a ponadto posiadający wszystkie metki i elementy zabezpieczające np.(plomby ), które umieszczone były na produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeśli do zakupów były dołączone produkty gratisowe tj. świeca, woreczek - należy zwrócić je wraz ze wszystkimi produktami. W przypadku braku produktów gratisowych koszt zwrotu środków zostanie pomniejszony o wartość tych produktów tj. świeca- 35zł , woreczek- 25zł.
 8. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego silkmilk.pl.
 9. Przy zwrocie produktu Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty jego zwrotu. Sklep internetowy silkmilk.pl może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych produktów od Konsumenta.
 10. Formularz zwortu towaru do pobrania : FORMULARZ ZWROTU PDF
 11. Zwroty w okresie Świąt Bożego Narodzenia

  Na zamówienia złożone w dniach 5 - 23 grudzień bieżącego roku obowiązuje 30 dniowy termin zwrotu.

  Poza tym terminem obowiązuje termin zwrotu opisany powyżej.

 

 

VII. Reklamacje produktów

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości w zakupionym produkcie, Klientowi przysługuje uruchomienie postępowania reklamacyjnego.
 2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym silkmilk.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@silkmilk.pl lub telefonicznie pod nr 725 188 888. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, jak również należy opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Sklep internetowy silkmilk.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na zdjęciach produkty oraz jej kolor był jak najbardziej zbliżony do prawdziwego, jednak w zależności od indywidualnych ustawień wyświetlanego obrazu, jakości matrycy itp. kolor może różnic się od rzeczywistego.
 4. Wybarwienia materiału produktów zakupionych w różnych odstępach czasu mogą różnić się odcieniem. Powyższe nie stanowi podstawy reklamacji.
 5. Możesz wysłać reklamowany produkt do naszego sklepu internetowego za pośrednictwem Paczkomatów bez kosztów w tym celu skontaktuj się z nami pod nr telefonu : 7525 188 888 lub mailowo na adres sklep@silkmilk.pl
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Formularz reklamacyjny do pobrania : FORMULARZ REKLAMACYJNY PDF

 

VII. Promocje

 1. W sklepie internetowym silkmilk.pl organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne trwające przez określony czas, jak również występują promocje na określone produkty lub mogą być przyznawane upusty procentowe na zakupy.
 2. Przy niektórych akcjach promocyjnych (np. po przekroczeniu określonej kwoty), udzielanych rabatach, voucherach, kuponach, kodach rabatowych itp., koszty przesyłki mogą wynosić 0 zł (jest to tzw. bezpłatna wysyłka).
 3. Do innych tymczasowych akcji promocyjnych stosuje się oddzielne regulaminy.

 

VIII. Postanowienie dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Niniejszy VIII punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sklepowi internetowemu silkmilk.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sklepu internetowego silkmilk.pl
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami sklep internetowy silkmilk.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sklepu internetowego silkmilk.pl z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Z chwilą wydania przez sklep internetowy silkmilk.pl produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. W takim wypadku sklep internetowy silkmilk.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami sklep internetowy silkmilk.pl może wypowiedzieć umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 7. Zarówno sklep internetowy silkmilk.pl, jak również jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego konsumentem, a także wobec jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich typowo umyślnie.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sklepem internetowym silkmilk.pl, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu internetowego silkmilk.pl.
 9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami sklep internetowy silkmilk.pl może w każdej chwili wprowadzić zmiany Regulaminu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Postanowień niniejszego punktu VIII Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi z sklepem internetowym silkmilk.pl umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem punktu VIII ust. 4 Regulaminu Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w punkcie VI Regulaminu.

 

Do innych czasowych akcji promocyjnych może być stosowany oddzielny regulamin.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl